Bruke forbrukslån til å investere i aksjer?

Å investere i aksjer er ofte ganske smart, men det kommer an på hvilke selskaper du kjøper i, og hvor pengene du bruker kommer fra. Det finnes de som tar opp forbrukslån til dette formålet. Spørsmålet er om dette lønner seg, og hvilken risiko du da har for å tape penger. Les dette før du låner til aksjer!

Konklusjonen først

Vi kan ta konklusjonen helt til å begynne med. Det lønner seg neppe å låne for å investere i aksjer, og spesielt ikke når det er snakk om forbrukslån. Årsaken er ganske enkel: Kostnadene på lånet vil nesten alltid overgå den potensielle avkastningen på aksjene. Rentene ligger for eksempel mye høyere enn hva det koster for et billån og bustadlån: https://sparebankendin.no/lane

Det er vanlig å forvente en årlig avkastning i aksjemarkedet på mellom 4% og 8%, noe som er lavere enn rentene på så godt som alle lån uten sikkerhet.

Refinans er beste løsning

De nominelle rentene på et forbrukslån er normalt mellom 6% og opp til 20%. Bankene vurderer søknadene hver for seg, og gir bedre renter til sikre betalere, enn til de som de vurderer som mindre kredittverdige. Dette bestemmes av søkerens betalingshistorikk, kredittscore, betalingsevne, og andre faktorer.

Om vi ser bort fra de minste lånesummene, er det realistisk å forvente at rentene blir et sted mellom 10% og 15%. Det betyr at aksjene du investerer i må stige med omtrent det tilsvarende, for at du i det hele tatt skal gå i null.

I utgangspunktet vil det kun lønne seg å ta opp et nytt forbrukslån hvis målet er å skaffe en lavere rente via refinansiering. En ressurs for å lære mer om refinansiering er: sammenligne-forbrukslaan.blogspot.com/

Risiko for tap på aksjer

Det er slettes ingen garanti for at du tjener penger på aksjeinvesteringer. Riktignok viser statistikk at aksjer samlet sett gir avkastning over tid, men da snakker vi om et gjennomsnitt av alle mulige aksjer du kan investere i. Noen av de stiger mens andre synker. Investerer du feil, eller har uflaks, kan hele innsatsen gå tapt.

Du kan spre risikoen, og dermed redusere den, ved å investere i for eksempel et indeksfond, eller bygge deg en trygg portefølje. Men, da er også forventet avkastning tilsvarende lav.

Dette må ses på i sammenheng med at banken du tok opp forbrukslån hos, har ingen risiko. Du må nemlig betale renter for pengene de låner deg, uansett.

Aksjer som gir utbytte

Du kan få ekstra avkastning på aksjer i form av utbytte. Som regel gir børsnoterte selskap utbytte en gang i året, dersom forholdene ligger til rette for det. Det vil riktignok hjelpe i forhold til rentekostnadene dine for investeringslånet, men neppe så mye at du går i pluss.

Skattemessige forhold

Inntekter fra gevinst og utbytte på aksjer skattlegges som alminnelig inntekt. Det vil si at beløpet du tjente, minus skjermingsfradraget, får en skatt på 22% (per 2019 – skattesatsene kan endre seg). Skattegrunnlaget skal så multipliseres med 1,44 for 2019. Reelt sett får du da en skatt på 31,7% av gevinsten.

Utgiftene du har til gjeldsrenter på et forbrukslån gir deg et skattefradrag som også er på 22% (2019). Dette kan få det til å se ut som om fradraget og skatten går nesten opp i opp, men det gjør det ikke. Skattefradraget reduserer bare skattepliktig inntekt, mens skatten på gevinsten er i rene penger.

Med andre ord tar staten mer enn staten gir, dersom vi sammenligner utgiftene til lånet med inntektene fra aksjene.

Invester med penger du har

Å bruke forbrukslån til investeringer kan ha noe for seg om det for eksempel dreier seg om egenkapital til bolig eller kjøretøy. Å bruke lånene til investeringer med tapsrisiko, slik som aksjer og verdipapirer, er ikke tilrådelig. Bruk heller deler av lønningen til slikt. Da har du langt bedre sjanse for å få gevinst.

Flere ressurser om investering: https://fundingpartner.no/investere/investeringsguide/

Author: Katarina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *